Information från Danska B-Samfundet

Kära medlem i B-samfundet och du som undrar vad B-samfundet handlar om!

Det sker allt mer internationell forskning om människans dygnsrytm.
Resultaten understöder B-samfundets syfte, -att vidga tidsramarna i
samhället.

Danska B-samfundet har utarbetat fyra foldrar, varav två nu finns
tillgängliga på internet. Hittills finns dansk och engelsk version.

Generell information om B-samfundet.
Om hälsa, -god hälsa börjar med att leva efter sin egen rytm.
Var den förändring som du önskar se i världen.
Dansk version.
Engelsk version.

Var med och sprid informationen – så förändrar vi samhället.

”If not us -than who. If not now – than when.”

Vi menar att vår omgivning, samhället, och inte minst hälsosektorn,
skall tillmötesgå och underlätta för våra olika biologiska rytmer.
Det finns stora fördelar med att tillgodose våra biologiska olikheter.
En bättre hälsa hänger samman med högre livskvalité och ett tillåtande
flexibelt samhälle.

Vi uppskattar om du skickar vidare informationen, eller trycker ut
foldrarna och lägger dem där du tror de uppskattas.

Ordförande i danska B-samfundet, Camilla Kring, berättar att i nästa
danska nyhetsbrev kommer foldrarna som handlar om utbildningsväsendet
och arbetslivet.

Svenska B-samfundet tar gärna hjälp med översättning och ev.
tryckning. Kanske läge för en aktiv informationshöst?

Sensommar-hälsning från styrelsen B-samfundet Sverige
 gm /Percy Andersson/

15 Aug 2009