Vi kan kommunicera!

Nu provar vi med att öppna en chatt. Flera av oss som tycker att b-samfundet har en viktig funktion att fylla bor på olika håll i landet. Vi kommer att ha öppna måndagsmöten från kl 22.00, och du är välkommen. Du kan också gå in på chatten när det passar dig. Kanske är någon annan redan där. Här kan vi dryfta våra idéer och komma överens om hur vi kan göra för att b-samfundets synsätt skall ta plats i samhället.

Här möts vi: http://chatt.b-samfundet.se

 

Johan Helin / Percy Andersson

22 Jun 2008