Måndagsmöte 1/9

Klockan 22:00 kommer vi att ha ett informellt möte på http://chatt.b-samfundet.se. Alla är välkommna att deltaga i chatten.

Hälsingar
Styrelsen

1 sep 2008